כיתה ו׳

תקופות הלימוד

 • תקופת היסטוריה – רומא
 • תקופת גיאומטריה
 • תקופת תנ”ך
 • תקופת גיאולוגיה-גאוגרפיה
 • תקופת גאוגרפיה – ארצות הים התיכון
 • תקופת ימי הביניים

מדעים

בכיתה זו ממשיכים ולומדים תקופה נוספת של בוטניקה.

 • הילדים נפגשים הפעם עם מנגנוני הרבייה של הצמח.
 • לומדים על מחזור נביטה/צמיחה/פרח/פרי/זרע וקמילה וחוזר חלילה.
 • חוקרים את הקשר בין עולם הצומח והחרקים.
 • ולומדים על מחזור חייו וגילגולו של הפרפר, הדבורים והנמלים כדוגמא לארגון חברתי בטבע.

בשנה זו פוגשים לראשונה את עולם הפיזיקה.

 • במבוא לאופטיקה: נפגשים הילדים, בצורה מדעית ומובנית עם תופעות של אור וצל, הם עורכים ניסויים, לומדים לתכנן
 • ולסכם ניסוי, לשאול שאלות ולהסיק מסקנות.
 • במבוא לאקוסטיקה, הילדים לומדים דרך ניסויים על מהות הקול ותכונותיו, דרכי העברתו ומדידתן, הם בונים כלי נגינה
 • אישיים ולומדים על חוקיות המתמטית של אורך המיתר והשפעתו על גובה הצליל.
 • במבוא לתורת החום: הילדים לומדים, מתוך ותוך כדי עריכת ניסויים על תכונות ההתפשטות וההתכוצות בקור וחום, מעבר
 • מצבי צבירה, ועל האנומליה של המים.

חשבון

הנושא הנלמד עפ"י תכנית הליבהמטרות בתחומי הידע והמיומנויותפעילויות לדוגמא
שבריםפעולות בשברים הפשוטיםחזרה והרחבה של כל פעולות החשבון בשברים הפשוטים כולל מספרים מעורבים.
שבר בישר המספריםהשברים הרגילים (לא המדומים) כעולם המתקיים בין 0 ל 1. צפיפות וסדר על ישר המספרים.
שברים עשרוניים על ישר המספריםהצבת המספרים העשרוניים על ישר המספריים, סופיים ומחזוריים.
השבר כחלק של כמותמציאת ערך החלק מציאת השלם דרך החלק
אחוזיםמושג האחוזהבנת האחוז כשבר מיוחד
המרותהמרות בין שבר רגיל, עשרוני ואחוזים
הכרה ושליטה בשבר הפשוט כאחוזתרגול ושליטה בע"פ ובכתב בביטוי כאחוזים של השלם לשברים היסודיים. (50% 25% 75% 20% 33.33% וכו' מ.....)
אחוז של השלםחישוב אינטואיטיבי של אחוז מהשלם וגילוי הנוסחא לחישובים מורכבים יותר. שימוש ותרגול בה.
חישוב השלם עפ"י האחוזבדומה לחישוב השלם עפ"י החלק, כולל שימוש בנוסחא.
האחוז בחיי המסחרחשובי הנחה והתייקרות, ' חישובי רווח והפסד ריבית שנתית וחודשית
אחוזים מעבר לשלם (מעבר ל 100%)תפיסת המושג של האחוז מעבר ל 100 כמגדיל וכופל
יחסיחס ותכונותיוחזרה על תכונות היחס כהשוואה בין שני גדלים ויחס הופכי.
חלוקת כמות לפי יחס נתוןחילוק לחלקים לא שווים
מידות עשרוניותמידות עשרוניות והיחס ביניהןחזרה על מידות עשרוניות היחס והיחס ההפוך ביניהן. לדוגמא 1 מטר = 1/1000 ק"מ, 1 אגורה= 1/100 שקל, 1 גרם=1/1000 ק"ג וכד'
קנה מידהשימוש ביחס כקנה מידהתרגול שירטוט וחישוב יחסים על פי קנה מידה. (בקריאת מפות לדוגמא).
מספרים ופעולות הרחבה והעמקהסיכום והבנה של יחסי הגומלין בין שלושת מערכות השברים שנלמדו: שברים, עשרוניים ואחוזים
שאלות כוללות (אינטגרטיביות)שאלות מילוליות דו ורב שלביות במספרים טבעייםתרגול ופתרון שאלות מילוליות מורכבות בתחומים שונים, לימוד, ניסוח והגדרה מדויקת של השלבים.
חקר נתונים וניתוח סיכוייםשכיחות ושכיחות יחסיתהכרת המושגים שכיחות ושכיחות יחסית ויישומם בנושאים הקשורים לתחומי החיים כמו גאוגרפיה.
גאומטריה ומדידותחזרה והעמקה של החומר הנלמד עד כהחזרה תוך כדי הבנת מושג ההגדרה וניסוח מדויק של כלל החוקים ביחס למעגל ולמצולעים שנלמדו עד כה
הכרת המחוגה והסרגלתוך כדי שימוש במחוגה ובסרגל גם ככלי אמנותי נלמדות מיומניות היסוד של חלוקת המעגל ל- 2,4,6,3,12.
בניות יסודלימוד ביצוע בניות היסוד כגון חלוקת קטע, חלוקת זוית, הרמת אנך ועוד, לימוד תיאור מילולי מדויק של שלבי הבניה.
חפיפת משולשיםלימוד של שלושת משפטי החפיפה היסודיים ושימוש בהם כדי לבנות משולשים עפ"י הוראות מורכבות.
מושג ההוכחה והאקסיומהמפגש ותרגול ראשוני של הוכחה של תכונות גאומטריות שנלמדו בעבר באופן אינטואיטיבי (למשל: ההוכחה שזויות הבסיס במשולש שוה שוקיים הן שוות על סמך חפיפת משולשים)
יישום אמנותישימוש בכל הכלים הללו כדי לבצע מגוון של שרטוטים הדורשים הן דיוק הן שימוש בבניות היסוד ויצירה אמנותית מורכבת.
חישובי הקפיםחישובי הקפים של צורות היסוד: המצולעים והמעגל
נגישות