כיתה ח׳

 

הסטוריה

עת המהפכות. כדי לפגוש את התסיסה הפנימית של התלמידים, את המהפכה שהם עוברים ורוצים לחולל סביבם, מושם דגש בלימודי ההיסטוריה של כיתה ח’ על המהפכות.

 1. המהפכה המדעית – קושרת אותנו עם הנלמד בכיתה ז’. ההשלכות והמשך ההתפתחות בעת החדשה.
 2. תקופת הנאורות – הרעיונות הקשורים למעמד היחיד/חברה. השאלות על תפקידו של האדם בחברה, המרכזיות של האינדיבידואליות המתפתחת לעומת רעיון המחויבות ללאום ולמדינה. זכויות הפרט.
 3. המהפכה הצרפתית – שיווין אחווה וחירות – ושיברו של החלום. נפוליאון והפצת רעיונותיו על פני אירופה.
 4. מלחמת החירות של ארה”ב, תשתית של חוקה.
 5. המהפכה התעשייתית והשפעתה על חיי הפרט והחברה בעת החדשה ועד ימינו.
 6. היהודים בעת החדשה: השפעת השינויים המפליגים שעברה אירופה על חיי היהודים, מעמדם של היהודים בעיני עצמם ובעיני האחרים. השכלה, התנגדות מול חסידות, תיקונים בדת ועוד.

ספרות

במסגרת שיעורי הספרות נפגשים התלמידים עם מגוון של יצירות ספרות משלושת הסוגות המרכזיות וכן מסוגות המשנה. בחירת היצירות עצמן נעשית ע”י כל מורה בכל שנה בהתאמה לאופי הכיתה, נקודות העניין של הילדים בהתאמה לצרכי הגיל והקבוצה, ובהתאמה לממשקים עם נושאי הלימוד האחרים. הילדים ילמדו מבחר של סיפורים קצרים, קטעי שירה, בלדות, סיפורים עממיים, וקטעים מרומנים ארוכים. (ש”י עגנון, לאה גולדברג, נתן יונתן, גיתה, טשרניחובסקי, בלדות סקוטיות ועוד). מבחר הסיפורים, השירה הבלדות והסיפוריים העממיים יכללו בין היתר את יצירות החובה המפורסמות מדי שנה באתר משרד החינוך.

במסגרת שיעורי הספרות, יקחו התלמידים חלק בדיונים ובשיחות על יצירות הספרות, על הרגשות והתגובות שאלו מעלים בהם. על דברים דומים שהתרחשו בדרך דומה או אחרת בחייהם ועוד. ההתייחסות תהיה הן קבוצתית והן כיתתית.

הפעילות הכיתתית תכלול קריאה רהוטה בקול רם, וכן משימות כתיבה בעקבות הקריאה. משימות התרשמות אישית או השוואתית.

התלמידים יחוו התמודדות עצמאית עם טקסטים. יקבלו עידוד ואף יופנו לקיראת חובה של סיפורים קצרים וספרות יפה, וכן קריאה מונחית של חומרי לימוד בתחומים שונים.

חשבון

גם בכיתה ח’ מתחלק החומר הנלמד ל- 3 תחומים שונים, אשר מתקיימים ביניהם קשרים והשפעות הדדיות.

תחום מספרי

 1. יחס בין מספרים וביטויו בדרך מספרית גרפית.
 2. יחס ישר, כולל מציאת יחס וחלוקה ביחס נתון.
 3. פרופורציה – תבנית היחס המשולש למציאת היחס החסר
 4. יחס הפוך
 5. קנה מידה: מדידות, יחידות מידה, ומעבר בין יחידות מידה
 6. ייצוג גרפי של פונקציה המייצגת יחס ישר ויחס הפוך, איסוף והצגת נתונים בדרכי ייוצוג שונות טבלאיות וגרפיות, דיאגרמת עמודות ודיאגרמת עוגה
 7. חזרה והעמקה של שורש ריבועי
 8. עבודה עם אחוזים בדרך של היחסים בין כמות, אחוז וערך האחוז. 9) פתרון בעיות מילוליות הכוללות אחוזים.

תחום אלגברי

 1. פונקציה קוויות: מושג השיפוע, השוואת שיפועים, התכונות בגרפים, מציאת שפוע ע”י נקודות
 2. תפקידי הפרמטרים ביצוגים השונים של הפונקציה הקווית
 3. מציאת משוואת ישר עפ”י 2 נקודות או עפ”י שיפוע ונקודה
 4. אי שיוויונים וביטויים הגרפי ביחס לפונקציה קוויות
 5. פתרון של מערכת של שתי פונקציות קוויות בדרך גרפית
 6. פתרון של מערכת של שתי פונקציות קוויות בדרך של הצבה
 7. ייצוג תופעות בעזרת פונקציות קוויות, פתרון בעיות מילוליות ע”י גרפים של פונקציות
 8. יישום כלי העבודה עם מערכת של משוואות קוויות לשם פתרון בעיות מילוליות מורכבות. פתרון משוואות ממעלה ראשונה
 9. אי שיוויונות, פתרון מערכת של אי שיוויונות בדרך גרפית
 10. שימוש בחוק הפילוג המורחב לפתרון בעיות ומשוואות
 11. הוצאת גורם משותף ברב איברים
 12. צמצום שברים אלגבריים בעזרת הוצאת גורם משותף
 13. פתרון משוואות ריבועיות מהצורה ax2-bx=0

תחום גאומטרי

 1. דמיון משולשים – זיהוי ותכונות
 2. דמיון מצולעים – זיהוי ותכונות
 3. הסטה, הזזה, שיקוף, סיבוב (רוטציה) של צורות גאומטריות מגוונות
 4. משפט פיתגורס בהיבטיו השונים, הוכחות גרפיות וגאומטריות
 5. הבנת מושג האכסיומות והשימוש בהן
 6. הוכחת משפטים מורכבים
 7. פתרון בעיות תוך יישום משפטים שונים ותכונות של גופים גיאומטריים
 8. הכרת התכונות של גופים אפלטוניים ואוקלידיים ובנייתם בדרכים מגוונות
 9. חישובי שטח פנים של הגופים: קוביה, תיבה, גליל, חרוט, כדור,פירמידה ועוד
 10. חישובי נפח של הגופים הנ”ל

מדעים

תקופת פיזיקה

בכיתה ח’ יפגשו הילדים עם תחומי הפיזיקה שאינם ‘נראים לעין’ או נחווים ישירות ע”י החושים: חשמל ומגנטיות, וכן ילמדו ויתנסו בחוקי המכניקה הקשורים למנופים, והבאים לידי ביטוי גם בשלד האדם כפי שהם ילמדו באנטומיה (אינטגרציה של נושאים).

 • מגנטיות: תכונות המגנט, השפעת המגנט על חומרים שונים, עיקרון המצפן, השדה המגנטי. מגנוט ברזל ושיבוש המגנוט. בניית מצפן.
 • חשמל סטטי: התנסות והבנת חשמל סטטי.
 • חוק המנופים: שלושת סוגי המנוף. עיקרון נקודת המשען, עיקרון הבורג, עיקרון הגלגלות וחיכוך.

תקופת אנטומיה

מטרת תקופת לימוד זו היא להביא את התלמידים להיכרות בסיסית עם מבנה שלד האדם: מפרקים, שרירים וגידים, תוך הערכה למבנה הייחודי של שלד האדם, ולקשר בין מבנה האדם לבין תפקודו ורוחו.

 • מבני יסוד בשלד: ראש-עגול וסגור, גפיים-ישרות ויוצאות למרחב, וגו ביניהם בעל תכונות משולבות.
 • התפתחות השלד מינקות לבגרות: השתנות מבנה העצם והפרופורציות שלה. תהליכי התגרמות והסתיידות.
 • היכרות עם השלד: לימוד העצמות השונות, שמותיהן, תיפקודיהן והתאמת המבנה לתפקוד.
 • סוגי עצמות: חלולות ושטוחות, חיים ומוות בעצם, הזנת העצם והתאמתה לתפקודה.
 • מפרקים: סוגי מפרקים והתנועות האופייניות להם.
 • שרירים וגידים: מבנה השריר, השילוב עצם-שריר והקשר למנוף, הזנת השריר, התכווצות והרפיה.

תקופת כימיה אורגנית – כימיה של המזון

יצירת קשר בין תחומי חיים שונים כגון חקלאות, ייצור מזון, תכונות של חומרים והשימוש בהם.

 • הסוכרים: תכונותיהם של הסוכרים השונים, חד-סוכר, דו-סוכר, ורב-סוכר, העמילנים.
 • חקירת תכונות: חקירת תכונות הסוכרים במובן הכימי: בעירה, מסיסות, התחממות והתקררות. תכונות ייחודיות, שחרור אנרגיה ועוד.
 • תעשיית המזון: שימוש בתכונות אלה בתעשיית המזון הביתית והמסחרית.
 • הסוכרים בצומח: מיקומם ותפקודם של הסוכרים בעולם הצמחים, יחודם של הצמחים כמייצרי המזון בעולם.
 • פוטוסינתזה: תהליך הפוטוסינתזה בצורה פשוטה ובשפת היומיום.
 • חלבונים: תכונותיהם, תגובותיהם לחימום וחומצה, מקודותיהם מעולם החי והצומח, שימוש בהם בתעשיית הזמון הביתית והמסחרית.
 • שומנים: 1) ההבדל בין שמנים (עולם הצומח) ושומנים (עולם החי) 2) תכונותיהם: אגירת אנרגיה, בעירה, מחסני האנרגיה של האורגניזם החי. 3) תפקודם בגוף בע”ח ואצל הצמחים.

שפת אם

לימודי השפה הם חלק מהאימון והתרגול במציאת הקול האישי של התלמיד בגילאים אלו. באמצעות דוחות ספרים, סיכום מאמרים, שימוש בסגנונות כתיבה שונים וניתוח סגנונות כתיבה שונים, מפתחים התלמידים שליטה בכתיבה ומוצאים רבדים חדשים בשפה. חיזוק השליטה בשפה נעשה גם באמצעות שימוש במילות קישור וחיבור ופיתוח מיומנויות למידה. הטקסטים הנקראים יכולים להיות קשורים לתקופות האחרות בהן עוסקים התלמידים (היסטוריה, וגיאוגרפיה, למשל). פעמים רבות הטקסטים נוגעים גם בביוגרפיות של ממציאים, אומנים או מדענים בעלי אישיות מיוחדת, אשר כאינדיבידואלים הלכו רחוק מבני אדם אחרים בהבנת העולם. עיסוק זה מאפשר לתלמידים לברר את הערכים והמטרות שלהם עצמם ולקשר את העיסוק בשפה למציאות. תרגול נוסף הוא בלימוד שיטתי של היבטי הדקדוק. בכיתה ט’ לימוד זה נעשה מתוך הקפדה ומודעות לגבי חוקים, מבנים, השוואה של ביטויים ופתגמים. החוקים מביאים איתם היבט “אובייקטיבי” של העולם, יוצרים “סדר” בתוך העולם הפנימי הסוער של בני הנוער ומאפשרים להם “מנוחה”. התלמידים מפתחים את מיומנויות השפה הן בדיבור, הן בקריאה והן בכתיבה ודקדוק.

אנגלית

בכיתות ז’ ו-ח’ מלמדים אנגלית דרך אינטגרציה של תחומים שונים: שילוב של החומר הלשוני-דקדוקי דרך טקסטים מסוגים שונים. שילוב של הבנת הנקרא, שיחה ועבודה עצמאית של הילדים, תוך העמקה של ידע קודם, העשרתו והבאת התלמידים לעצמאות רבה יותר בשפה זו.

Teaching English through the integration of the 4 domains

 1. Access to information
 2. Presentation
 3. Appreciation of Culture, Literature and Language.
 4. Conversation and Social interaction The goal being to enrich the student’s general language and encourage them to use English in as many aspects of their life as possible.

Times

 1. Past progressive
 2. חזרה: Past Simple
 3. חזרה: Present Simple
 4. חזרה: Future
 5. חזרה: Passive בכל הזמנים

Grammar: 1) Gerund 2) Models

Reading and appreciation of language and culture: Text types include a wide variety of topics cognitive-wise and emotional-wise relevant to the students life and age. 1) Short stories 2) News articles 3) Magazines articles 4) Poems 5) Songs 6) Interviews

Writing assignments – includes: 1) Personal letter 2) Official letter 3) An address to the newspaper 4) Book review 5) Writing poems 6) Writing short stories 7) Writing dialogs, etc.

מוזיקה

תחום המוזיקה מהווה יסוד מרכזי בחינוך ולדורף. שיעורי המוזיקה שכוללים נגינה ושירה תופסים מקום מרכזי במערכת הלימודים. המוזיקה מהווה מרחב של שיח ועשייה משותפת בין הילדים. בעצם השירה והנגינה המשותפת מתחזקת אצלם תחושת הסוציאליות וההבנה שיש לאדם בעולם אפשרות לבטא את עצמו יחד עם חבריו לעשייה.

דווקא בגיל שבו החוויה האינדיבידואלית של הילדים מתחזקת והם מחפשים ערוצי ביטוי למחשבותיהם ורגשותיהם – חשוב לנו מאוד לשמר ולחזק גם את החוויה הקהילתית שקיימת במוזיקה  לכן שירה ונגינה של הילדים בקרב אוכלוסיה נתמכת כגון דיירי בתי אבות, ילדים המאושפזים בבתי חולים וכל אוכלוסיה שיכולה להיתרם וליהנות מחוויה מוזיקלית וגם לאפשר במקביל לילדים את ההנאה שבתחושת הנתינה לזולת.

המטרה בכתות ז’ ו-ח’ היא המשך התפתחות המוזיקה בילדים במספר מישורים:

 1. המישור המעשי שירה ונגינה במגוון סגנונות
 2. יסודות התאוריה של המוזיקה אצל הילדים: פיתוח שמיעה, פיתוח ריתמוס ומקצבים, הרמוניה ועוד.
 3. תולדות המוזיקה  בחינה של תקופה בתולדות המוזיקה תוך ניסיון לבחון אותה בהקשרים תרבותיים והיסטוריים. כיצד המוזיקה יכולה גם לבטא תהליכים רחבים יותר בהתפתחות האנושית.

 

נגישות