הרשמה מקוונת לכיתות ז’-י’ – תשפ”ה 2024-25

אנו שמחים על התעניינותכם ברישום לבית ספרינו.

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ”ה (2024-25).

אנא מלאו בקפידה על מנת להקל על המשך תהליך הרישום.

לצורך השלמת טופס זה תתבקשו לצרף מסמכים כגון:

  • תעודות של השנתיים האחרונות ללימודים.
  • סיכום טיפול או דו”ח אבחון (במידה ויש).
  • חוות דעת מחנך.ת נוכחי.ת (מומלץ לצרף).
  • תמונה עדכנית של הילד.

יש לראות טופס זה כטופס מלווה לרישום הרשמי באתר העירייה ותהליך הרישום הינו על פי כל ההנחיות של מערכת רישום תלמידים של עיריית ירושלים.

שימו לב שלצד ההרשמה באתר עיריית ירושלים יש להפקיד את תעודת הנרשם המקורית למזכירות בית הספר עד סיום תהליך ההרשמה.

תודה, צוות רישום כיתות ז’-י’

נגישות