הועד המוסדי

מי, מה ואיך עובד

בבית ספר אדם פועלים שלושה מעגלים מרכזיים:
כל אחד מהשלושה פועל במעגלים פנימיים, ובין כולם נקודות השקה.
ועד ההורים המוסדי מורכב מהורי בית הספר בלבד, (לפחות) נציג אחד מכל שכבה.

הגדרת תפקידי הוועד המוסדי :

  • להיות שליחי ציבור של ההורים.
  • לשאול שאלות מהות.
  • להוות מעין ועדת ביקורת חיובית שמנסה להיות ערה ומעורבת היכן שנדרש ואפשר לתמוך.
  • להסתכל, לחשוב ולתכנן קדימה את עתיד בית הספר מנקודת המבט ההורית.
  • לעזור לקדם עניינים בית ספריים בהם בית הספר זקוק לעזרת ההורים.
  • להוות כוח עזר למורים בשעת צורך וכפי יכולתנו.
  • לשמור על קשר ישיר ורציף עם מנ”חי המהווה כח עזר לבית הספר.

דרכי העבודה של הוועד המוסדי:

ישיבות ועד קבועות דו חודשיות לאורך השנה: עדכון בפעולות בצוותי פעולה השונים, חשיבה קדימה, שאילת שאלות מהות, חשיבה על תהליכים ארוכי טווח וקצרי טווח. מתן מענה לדברים שעולים מהשטח (גם אם רק על ידי הפניה לגורם הנכון) ומעקב שאכן חוזרת תשובה אל השטח.

פגישות קבועות שבועיות עם נציגי צוות נושא והעמותה לאורך השנה. שמירה על ערוץ תקשורת פתוח וזורם. עדכון המורים בדברים מהשטח, ומהכיוון השני- עדכון הוועד וההורים בדברים שהמורים רוצים להעביר.

פגישות עם נושאי מנדטים (קהילה, חצר ועוד) חשיבה משותפת ותמיכה בפעילויות בהתאם לצורך והחלטות. פגישות תקבענה עם הצוותים. עדכון יגיעו לישיבות הוועד.

פורום “הורים מורים” בהובלת נציגות מטעם ההורים ומטעם המורים. הפורום פותח מרחב לכל מי שמעוניין להגיע ולהעלות שאלות, מצוקות, יוזמות, חלומות, חוסר הבנות לגבי בית הספר על כל רבדיו. חשיבות גדולה לפרוטוקול והעברת מידע הלאה. הנושאים עוברים לוועד או לפגישת ועד עם צוות נושא.

מי יכול להיות חבר ועד?

כל הורה שחשוב לו להיות מעורב בחיי בית הספר ולקחת אחריות באופן פעיל- לתמוך במה שיש לתמוך, ולשפר את מה שטעון שיפור… הנציגים הם קודם כל הורים חברי ועד כיתה אשר נבחרו מתוך ועד הכיתה להיות נציגי הכיתה/ שכבה בוועד ההורים המוסדי. נדרשת לפחות שנה אחת של חברות בוועד הכיתה בטרם הצטרפות לוועד המוסדי, מלבד כיתות א’ כמובן.

ליצירת קשר עם וועד ההורים
kehilat.adam@gmail.com

נגישות