ועד העמותה בית הספר

עמותת אדם הוקמה ב 1985 על ידי קבוצת צעירים מסיימי הכשרות אנתרופוסופיות שונות, שרצו ובחרו לפעול בירושלים.
בשנת 1986 פתחה העמותה גן ולדורף, בשנת 1992 נפתח סמינר המורים הראשון, וב1993 נפתחה כיתה א ראשונה.
ככל שידי המורים נהיו יותר ויותר עמוסות היה צורך בעזרה הורית בהובלת העמותה, והורים מהקהילה הפכו להיות שותפים פעילים
ואף הפכו להיות מובילי העמותה, בשיתוף עם המורים.
בשנת 2014 מונתה לראשונה מנהלת בשכר לעמותה, ושאר חבריה הם הורים הפועלים בהתנדבות.
כיום העמותה אחראית על קיום, שיפור ושימור המעטפת הבית ספרית בעבור הקהילה כולה: תלמידים, מורים והורים.
בשנים האחרונות הובילה העמותה, בשיתוף עם פורום ולדורף הארצי, את תהליך ההכרה בחינוך וולדורף כייחודי
וכחלק מזרמי החינוך המוכרים והרשמיים.- תהליך שהוכתר בהצלחה.
העמותה שואפת להמשיך להוות מקור תמיכה והזנה בעבור בית ספר אדם ובעבור חינוך ולדורף בירושלים.

נגישות