ניהול בית הספר

בתי הספר ולדורף מנסים להגשים לא רק חזון חינוכי חדש, אלא גם חזון חברתי ותפיסה ניהולית חדשים הנובעים מהאנתרופוסופיה.גישה זו, המכונה בשמות “השילוש החברתי” או “המבנה החברתי התלת-איברי”, גורסת את הפרדתם ועצמאותם של שלושת התחומים המרכזיים בחברה, בהתאם לערכי המהפכה הצרפתית: חירות – בחיי הרוח, שוויון – בחיי החוק, ואחווה – בחיים הכלכליים.

מכך נגזר שעל בית הספר (ולמעשה על כל בית-ספר, כפי שמראה המציאות בארץ ובעולם) להיות מנוהל ע”י המורים המלמדים בו, מה שמאפשר להם אוטונומיה ויזמות פדגוגית ומעורבות פעילה ומשפיעה בכל תחומי וחיי ביה”ס.

הגישה הניהולית הזו מכונה בשם “ניהול מעגלי” ומשמעותה היא יצירת מבנה ניהולי לא הירארכי- אנכי, בצורת הפירמידה הניהולית המוכרת, אלא רוחבי-שיתופי, ופירוש הדבר הוא שהמורים חולקים ביניהם את תפקידי הניהול השונים (“המנדטים”).

אומנם יש בבית ספרנו גם מנהל/ת וסגן/ית, הממונים ע”י משרד החינוך בהתאם לנהוג בארץ, אולם הם מונו ונבחרו לתפקידם קודם כל ע”י ומתוך צוות המורים, אשר יכול גם למנות אנשים אחרים במקומם בהתאם לצרכים ולנסיבות.

גוף המורים שמתוכו נבחרו המנהל/ת והסגן/ית והחולק בין חבריו את שאר תפקידי הניהול, נקרא “הצוות הנושא” של ביה”ס. חבריו – כעשרה במספר – הם המורים המרכזיים ובד”כ הוותיקים והקבועים בביה”ס והמחויבים לו ולדרכו לאורך זמן.

התפקידים העיקריים והמנדטים בבית ספרנו הם:

 • מנהל/ת ביה”ס
 • סגן/ית המנהל/ת
 • צוות ניהול שוטף
 • צוות רישום לכיתות א’
 • צוות רישום לכיתות ב’ – ח’
 • ועדה פדגוגית
 • צוות ישיבות הקולגיום
 • צוות טיפוח מראה ביה”ס
 • ועדת חגים ואירועים
 • ועדת פניות הורים
 • רכז/ת ביטחון
 • רכז/ת טיולים
 • רכז/ת מנדטים
 • מנהלת עמותת ביה”ס

פנייה לביה"ס

בעת הצורך בפנייה לביה”ס יש להתקשר למזכירות ביה”ס בטלפון מס’-,02-55667402/3/4 או בדוא”ל: koladam2@gmail.com.

מזכירת ביה”ס תפנה את פנייתכם אל בעל התפקיד המתאים, לשם המשך הטיפול בה.

נגישות