לוח חופשות

החגהתאריךהערות
ראש השנהערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ”ט באלול התשע”ח עד ב’בתשרי התשע”ט, 11-9 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג’ בתשרי התשע”ט, 12 בספטמבר 2018.
יום הכיפוריםערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי,
ט’-י’ בתשרי התשע”ט, 19-18 בספטמבר 2018. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י”א בתשרי התשע”ט, 20 בספטמבר 2018.
חג הסוכותערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י”ד בתשרי התשע”ט, 23 בספטמבר 2018, עד יום שלישי, כ”ג בתשרי התשע”ט,
2 באוקטובר 2018. הלימודים יתחדשו ביוםרביעי, כ”ד בתשרי התשע”ט, 3 באוקטובר2018.
חג הסיגד*יום רביעי, כ”ט במרחשוון התשע”ט,
7 בנובמבר 2018.
חג הסיגד הוא יום לימודים, והואיצוין באירועים במוסדות החינוך.
חנוכהמיום שלישי, כ”ו בכסלו התשע”ט,
4 בדצמבר 2018, עד יום שני, ב’ בטבת התשע”ט, 10 בדצמבר 2018.
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג’ בטבת התשע”ט, 11 בדצמבר 2018.
ט”ו בשבטיום שני, ט”ו בשבט התשע”ט,
21 בינואר 2019.
יום ט”ו בשבט הוא יום לימודים.
פוריםהימים רביעי, חמישי ושישי, י”ג, י”ד ו-ט”ו באדר ב’ התשע”ט, 22-20 במרס 2019. הלימודים יתחדשו ביום ראשון,
י”ז באדר ב’ התשע”ט, 24 במרס 2019.
יום בחירותיום שלישי, 9 באפריל 2019 (ד’ בניסן ה’תשע”ט)
פסחמיום חמישי, ו’ בניסן התשע”ט, 11 באפריל2019, עד יום שבת, כ”ב בניסן התשע”ט,27באפריל 2019. הלימודים יתחדשו ביוםראשון, כ”ג בניסן התשע”ט, 28 באפריל2019.
יום העצמאותיום חמישי, ד’ באייר התשע”ט, 9 במאי 2019. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה’באייר התשע”ט, 10 במאי 2019.הוקדם
ל”ג בעומריום חמישי, י”ח באייר התשע”ט,
23 במאי 2019.
הלימודים יתחדשו ביום שישי, י”ט באייר התשע”ט, 24 במאי 2019.
יום ירושליםיום ראשון, כ”ח באייר התשע”ט,
2 ביוני 2019.
יום ירושלים הוא יום לימודים, והואיצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.
חג השבועותערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה’-ז’ בסיוון התשע”ט,
10-8 ביוני 2019. הלימודים יתחדשו ביוםשלישי, ח’ בסיוון התשע”ט, 11 ביוני 2019
פגרת הקיץבבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום ראשון, כ”ז בסיוון התשע”ט, 30 ביוני 2019.
בבתי הספר העל-יסודיים, במפת”נים ובכיתות י”ג-י”ד תסתיים השנה ביום חמישי, ח’ בסיוון התשע”ט, 20 ביוני 2019.
פתיחת שנת הלימודיםשנת הלימודים התש”ף תחל ביום ראשון, א’ באלול התשע”ט, 1 בספטמבר 2019.
נגישות